Μετά την απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών που όριζε νέο προσωρινό Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο για να οδηγηθεί ο ΕΕΣ σε εκλογές και να αποκτήσει (επιτέλους) αιρετή…