Την Κυριακή 3 Ιουνίου ο Ε.Ε.Σ απέκτησε (επιτέλους) αιρετή Διοίκηση μετά από 10(!!!) διορισμένες από Δικαστήρια προσωρινές διοικήσεις. Για να φτάσουμε εδώ περάσαμε από σαράντα…